Estetiske behandlinger

Estetiske behandlinger

Estetiske behandlinger kan forstyrre menneskekroppen betraktelig. Prosedyrene foregår ofte via traumer ved injisering av ulike preparater under huden, kjemisk skade på huden, laserbehandling, bølgestrøm eller ultralyd. Disse metodene gir de estetiske behandlingene høy grad av effektivitet, men er også forbundet med en viss risiko for komplikasjoner.

Risikoen er heldigvis lav, og estetiske behandlinger, uavhengig av type og styrke, er relativt trygge. Dette gjelder imidlertid under visse forhold.

Denne teksten beskriver flere tilfeller hvor komplikasjoner har oppstått, og viser bilder før og etter implementering av behandlingen. Teksten gir en beskrivelse av situasjonen og prosedyrene som ble utført.

Blant de viktigste faktorene som påvirker pasientsikkerheten må man se på indikasjon for behandling, utstyret som blir brukt, og behandlerens erfaring og ferdigheter ved gjennomføring av prosedyren. Komplikasjoner oppstår ofte som følge av menneskelig feil. Dette kan være som følge av uvitenhet eller tankeløshet hos behandleren som utfører prosedyren.

En profesjonell hudlege eller kosmetisk dermatologisk sykepleier er i stand til å gjenkjenne og reagere umiddelbart dersom uønskede hendelser oppstår. Hvis alle disse kravene er oppfylt, er estetiske behandlinger relativt trygge. En bør være kritisk til uprøvde klinikker og spesialister. Husk at hudpleiere ikke har faglig kunnskap og utdannelse til å utsette kroppen for traumer, dvs. å utføre tilsynelatende enkle prosedyrer, som for eksempel å injisere hyaluronsyre (fordi viktige nerver eller blodkar som lett kan bli skadet, ligger rett under huden).

Det verste mulige scenariet er å kjøpe foryngende preparater for selvadministrering. Tilfeller som dette er svært alvorlig. I 2004 dukket det første falske BOTOX produktet opp i USA, importert fra Kina og Korea hvor det er enkelt å registrere produkter som ikke er godkjent ellers i verden. Over 40 leverandører av ulovlige produkter har blitt oppdaget de siste 5 årene. Et eksempel er Linurase – et uregistrert botulinumtoksin som selges online i Canada (50 U mot 250 U). De forfalskede produktene inneholdt mannitol eller gelatin.

Hvilke komplikasjoner kan vi møte?

De vanligste komplikasjonene etter behandling med hyaluronsyre og andre volumøkende preparater er arrdannelse og misfarging. På en annen side inkluderer de mest drastiske tilfellene som kan oppstå etter estetiske prosedyrer nekrose av hud eller blindhet. Medisinske injeksjoner er preparater som, når de settes på feil sted, for eksempel i et blodkar, tetter det, noe som kan gi alvorlige konsekvenser. Andre komplikasjoner som kan være forårsaket av injeksjon av volumøkende stoffer, fyllstoffer av dårlig kvalitet eller forfalskninger kjøpt fra en uprøvd kilde, er allergiske reaksjoner. Anafylaktisk sjokk er en allergisk reaksjon som kan oppstå, og kan i verste fall føre til død. Selv om en slik situasjon er ekstremt sjelden, er den livstruende. Allergiske reaksjoner kan manifestere seg som en stor hevelse, ømhet og noen ganger herding av det injiserte området. Dette vises ofte opptil flere timer etter prosedyren og er alvorlige komplikasjoner som bør behandles så raskt som mulig.

Den nye casestudieserien vår vil presentere komplikasjoner i estetiske behandlinger, behandlingsmetoder og bilder. 

De alvorligste problemene: overbelastning og nekrose

Svært alvorlige komplikasjoner etter administrering av hyaluronsyre er ekstremt sjeldne. Legene bemerker imidlertid at tilfeller av blindhet eller livstruende forhold er rapportert når materialet ikke har blitt administrert riktig, eller hvor behandleren har gått utenfor de anbefalte retningslinjene.

Derfor er det helt nødvendig å ha god anatomisk kunnskap. En av de mest alvorlige komplikasjonene rapportert etter administrasjon av hyaluronsyrefiller og andre fyllstoffer er blokkeringer. Dette skjer når preparatet ved et uhell skyves inn i en blodåre. Tilstopping av blodåren kan føre til nekrose.

Hyaluronsyre er et trygt fyllstoff, men det er farlige områder der behandleren bør gripe inn med største forsiktighet. Dette er for eksempel områder som glabella, nese eller øyeområdet. 

Der ble flest tilfeller av komplikasjoner registrert. Hvis kosmetisk lege , sykepleier  utfører hyaluronsyrefyllinger, bør han ha hyaluronidase (et enzym som nøytraliserer hyaluronsyre) på kontoret . Det er viktig at personen som utfører prosedyren legger merke til symptomer som kan indikere en risiko for nekrose, f.eks. Rødhet, spenning i området etter inngrepet, smerter, blåmerker.

Administrasjon av hyaluronidase 24 timer etter en feilutført prosedyre vil ikke redde pasienten fra nekrose. Her må det handles raskere. 

Nekrose i panneområde etter injisering av filler i glabella 

Anvendt behandling:

  • injeksjon med Hylase i store doser over de neste timene
  • varme kompresser og massasje av det affiserte området
  • eventuelt: tilpasset antibiotikabehandling
  • kontrollbesøk

Blodig hast, den såkalte blåmerker

Anvendt behandling før, underveis og etter:

  • kalde kompresser / ispose
  • unngå flatt leie
  • preparater med heparin i form av salver eller gel
  • salve med arnica

Hengende øyelokk etter botulinumtoksin

Anvendt behandling:

  • varme kompresser
  • pannemassasje