HIFU

Sammenligning av RF og HIFU

RF radiobølger

Hva er RF?

RF er en prosedyre for oppstamming hvor det benyttes monopolar radiofrekvensenergi for å levere varme ned i epidermis, dermis og subcutis. Behandlingen stammer opp huden, gjenoppretter volumtap, glatter ut rynker, bedrer akne, og stimulerer kollagen- og elastinproduksjonen. Man kan også jobbe med fettreduksjon rettet mot adipocyttene i huden. Behandlingsresultatet kan sees etter noen uker og pasienten har optimal effekt etter 6-12 måneder. Behandlingen har en langsiktig effekt ved at den kicker i gang hudens egen sårhelende respons som fører til celleregenerering. Behandlingen utføres av helsepersonell eller sertifisert hudterapeut.

Hva er HIFU? 

HIFU, eller høyintensitetsfokusert ultralyd, leverer presis og intensiv ultralydenergi ned i huden og stimulerer kollagenproduksjonen. HIFU har en bedre evne til å stimulere huden sammenlignet med RF, grunnet bredere spekter av innstillinger av dybde og temperatur. HIFU virker også mer effektivt på hudens fettlag da adipocyttene destrueres i større grad sammenlignet med RF. Effekten sees umiddelbart og vil fortsette og vise seg de neste ukene og månedene.

Ulike typer av aldring

Når man kan identifisere hvor man er i aldringsprosessen blir behandlingen mer effektiv. Dersom man mister volum slik at benstrukturen merkbart kan sees på de aktuelle områdene med mest volumtap, er RF den anbefalte behandlingen for å gjenopprette volum. HIFU vil i dette tilfellet indusere ytterlige volumtap ved å skade viktige adipocytter.

I tilfeller med løst vev og overflødig hud forårsaket av tapt elastin og kollagen ser man ofte løs hud ved hake og kjeveparti. I slike tilfeller anfebales HIFU for å stimulere kollagenproduksjonen i dyp dermis, samtidig som det kan være aktuelt å destruere overflødige adipocytter.

De som har linjer og/eller rynker, eksempelvis i panne og på hals, kan ha svært god effekt av RF som forbedrer hudstrukturen. Dersom rynkene sitter dypere har HIFU en evne til å trenge dypere ned i huden og stimulere til en mer effektiv produksjon av kollagen. Det anbefales å kombinere begge behandlingene for å oppnå best resultat.

Resultatet etter behandlinger med både HIFU og RF er permanent og taper seg ikke før hudens naturlige aldringsprosess bryter det ned. Resultatene er ikke like umiddelbare som ved behandling med eksempelvis botulinumtoksin, men varigheten er til gjengjeld lenger og indikasjonene flere.