CARBOXYTHERAPY

Carboxytherapybehandling består av sub- eller intradermal administrasjon av karbondioksid, enten ved at man administrerer en nål for hånd eller ved hjelp av en pneumatisk pistol. Behandlingen er veldig trygg, minimalt invasiv, og viktigst av alt er det en klinisk bevist effektiv behandling.

Derma Medica Shop er eneste forhandler i Skandinavia av behandlingen med smart carboxytherapy. Denne behandlingen har blitt verdenskjent de siste årene og er en banebrytende behandling som kan utføres på hele kroppen. Selve behandlingen får du hos oss på Derma Medica i klinikken vår i Oslo, og som bedriftskunde kan du kjøpe maskin og kurses av oss. Ved fullført kurs mottar du diplom med godkjent sertifisering i Julie Carboxytherapy. For å administrere maskinen må du være autorisert helsepersonell.

Carboxytherapy brukes i hudforyngende behandlinger og som behandling mot cellulitter, strekkmerker, lokalt overflødig fett, slapp hud, alopecia (hårtap), mørke ringer og poser under øynene, og i behandling av psoriasis. Injisering av medisinsk karbondioksid resulterer i økt blodstrøm, og oksygen og næringsstoffer til det behandlede området ettersom kroppen reagerer med å sende mengder av røde blodceller til det aktuelle vevet. Man oppnår bedre mikrosirkulasjon i huden og revitalisering av cellene. Behandlingen skaper en kontrollert inflammasjon i det behandlede området, og resultatet av de overnevnte komponentene blir økt produksjon av kollagen. I løpet av de neste månedene gjenoppbygges huden i dybden, og kvaliteten, spensten og elastisiteten i vevet forbedres betraktelig.

I behandling av fett er injisering av karbondioksid i fettvev en effektiv metode for oppløsning av fettceller. Blodtilførselen strømmer til det behandlede området og fettcellene fraktes via lymfeknuter til leveren hvor de destrueres og skilles ut fra kroppen. I det behandlede området vil man derfor oppnå reduksjon av fett, forbedret hudkvalitet og mindre volum.

Carboxytherapy brukes også i medisinske formål, som kronisk venøs insuffisiens, sirkulasjonsforstyrrelser, enkelte sår eller psoriasis.

Indikasjoner for behandling

Når oppnår man de beste resultatene med carboxytherapy?

  • Reduksjon av strekkmerker og arr med opptil 97%

Når man injiserer karbondioksid intradermalt oppnår man stimulasjon av arrvev og strekkmerker. Reparasjonsprosessen begynner, og etter en kur med ukentlige carboxytherapybehandlinger vil man se en betraktelig reduksjon av arr og strekkmerker.

  • Reduksjon av mørke ringer rundt øynene med opptil 90%

Carboxytherapy stimulerer vekstfaktoren VEGF, som fører til dannelse av nye og friske kapillærer i huden. Mikrosirkulasjonen i vevet bedres og dette reduserer synligheten av mørke ringer og linjer rundt øynene betraktelig. De første effektene er synlige etter 3 behandlinger.

  • Reduksjon av cellulitter med opptil 89%

Injeksjon av carboxytherapy fører til destruksjon av adipocytter og en økning av lipolyse. Den fibrotiske strukturen i huden løsner og kapillærstrømmen øker og forbedrer lymfestrømmen. Behandlingen fungerer på cellulittproblematikk i alle grader (I-IV).

  • Stimulering av hårvekst med opptil 77%

Behandlingen fører til at nye kapillærer dannes i hodebunnen, og vevet forsynes dermed med mer næring. Hårsekker som har gått i dvale reaktiveres, og etter 10-12 behandlinger sees gode resultater med utvekst av nytt hår og tykkere hår hos pasientgruppen som egner seg for denne behandlingen mot hårtap (eks. Alopecia areata).

  • Reduksjon av fettvev med opptil 67%

Carboxytherapy er en fin behandling mot både lokalt fettvev så vel som på større områder av kroppen. Subkutan administrasjon av karbondioksid på det aktuelle området forårsaker destruksjon av fettcellene, fører til lipolyse (spalting av triglyserider til frie fettsyrer, og monoglyserider, diglyserider eller glyserol), og øker kapillærstrømmen. Dette resulterer i reduksjon i mengden fettvev på det behandlede området.

  • Reduksjon av rynker

Administrasjon av karbondioksid intradermalt forårsaker lokal vasodilatasjon, og dette fører med seg bedre vevsoksygenering og tilførsel av næring til vevet. Fibroblastene begynner raskt å produsere nye kollagen- og elastinfibre, og huden blir fastere.

Vitenskapelige forskningsresultater av behandlinger med carboxytherapy

Det er mange publikasjoner om denne behandlingen innenfor vitenskapen. Under skal vi se på noen forskningsresultater.

Reduksjon av lokalt fettvev

Forskere fra Singapore publiserte i det medisinske tidsskriftet Aesthetic Plastic Surgery i 2010 resultatene av forskning hvor carboxytherapy ble brukt for å redusere akkumulert (oppsamlet) fettvev. Forskningsgruppen besto av 101 kvinner og 10 menn i tre alderskategorier: 20-29, 30-39 og 40-50 år, som ikke brukte diett under behandlingene eller to uker etter, og som ikke inntok tilskudd for vekttap. Det ble utført målinger (i centimeter) før behandlingene og to uker etter fullført kur på fem behandlinger på utvalgte deler av kroppen (øvre, midtre og nedre del lår).

Det beste resultatet ble oppnådd hos kvinnene i 3. gruppe, hvor tap i omkrets av midtre del lår var på 2,5 cm. I gruppe 2 ble det registrert tap av omkrets på samme sted med 2,3 cm, og 1,6 cm tap av omkrets hos kvinnene i gruppe 1. Mennene i 3. gruppe opplevde et tap i omkrets på øvre lår med et gjennomsnitt på 4,5 cm, 2,3 cm i 2. gruppe og 3,5 cm i gruppe 1.

Med tanke på at det anbefales å utføre en kur på ca 10 behandlinger i stede for 5 som ble utført i studien, vurderte forskerne at sluttresultatet ville ha overgått forventningene til personene i studien.

Carboxytherapy sammenlignet med fettsuging

I 2004 gjennomførte et team av forskere en studie i Siena, Italia, for å sjekke om carboxytherapybehandlinger viser resultater som kan sammenlignes med fettsuging. De publiserte resultatene i det vitenskapelige tidsskriftet Aesthetic Plastic Surgery.

Det ble opprettet en forskningsgruppe bestående av 42 pasienter fordelt på tre grupper. I gruppe A var det 12 personer som bare gjennomgikk fettsuging. Gruppe B besto av 12 personer som tre uker etter fettsuging gjennomgikk en serie behandlinger med carboxytherapy (to ganger i uken i 10 uker). De resterende 18 personene i gruppe C gjennomgikk bare behandling med carboxytherapy. Volumet på hofter og øvre knær ble målt før prosedyrene og 60 dager etter avsluttet behandling.

For både hofte- og øvre knevolumendringer var resultatene klart mer tilfredsstillende ved bruk av carboxytherapy som behandling sammen med fettsuging. I tillegg ble det vist flere ujevnheter i huden og forekomst av fibrose hos de som ikke gjennomførte behandling med carboxytherapy. Man kan dermed også vurdere bruk av carboxytherapybehandling som en metode for vevsforbedring. Forbedring i hudfasthet ble dokumentert i hver av gruppene (henholdsvis 47,5%, 53,8% og 55,5%) i forhold til målingene fra tidligere behandlinger. Klart bedre resultater ble oppnådd i gruppe B, noe som tydelig viser at behandlingene ved hjelp av carboxytherapy forbedrer strukturen og fleksibiliteten betydelig. Det er også verdt å merke seg at bruk av carboxytherapy alene ga svært tilfredsstillende resultater (hudelastisiteten økte med 55,5%), synlig etter en kort og relativt smertefri behandlingsperiode.

Carboxytherapy og forbedring av huden ved øyeområdet

Et av de vanligste områdene å behandle med carboxytherapy er øyeområdet. Dette skyldes at subkutane karbondioksidinjeksjoner reduserer mørke ringer og hevelser betraktelig, og forbedrer hudens fasthet og glatter ut rynker.

I juni 2012, i tidsskriftet Journal of Cosmetic Dermatology, publiserte italienske forskere resultatene av forskning som bekreftet dette. En gruppe på 90 pasienter (80 kvinner og 10 menn) i alderen 27 til 65 år med hudfototype I-III (i henhold til Fitzpatricks skala) gjennomgikk carboxytherapybehandling på øyeområdet. Fremgangsmåten besto av å lage fem punkteringer i huden rundt øyet (både høyre og venstre) for injeksjon av karbondioksid.

Behandlingene ble gjentatt syv ganger med ukentlige intervaller. Pasienter tok bilder før og to måneder etter avsluttet behandling, med høyoppløselig kamera. Basert på bildene ble det gjort en visuell analyse på en ti-punkts skala, der 0 ikke er mørke ringer eller rynker, og 10 er svært fremtredende mørke ringer under øynene og dype rynker. Det ble utført evaluering av pasientene selv og av to uavhengige leger. Alle poeng ble samlet separat.

I studiegruppen la alle pasientene merke til en forbedring av hudtilstanden og en reduksjon av mørke ringer under øynene. Forbedring av hudens utseende når det kom til synlighet av rynker ble vurdert til rundt 19%, og rundt 23% når det gjaldt synlighet av mørke ringer under øynene sammenlignet med hudtilstanden før behandlingen. Av 14 personer som klassifiserte synligheten av rynker rundt øynene på nivå 10, ble ingen av de klassifisert med den samme problematikken etter behandlingene.

Sammendrag

Carboxytherapy er en av de mest effektive og minst invasive behandlingsmetodene mot mørke ringer og rynker under øynene. De mest synlige effektene observerer vi etter de tre første behandlingene.

Så er det verdt det? Alle pasientene i studien mente det er verdt å utføre behandlingene.

Hvis du var i tvil om det er verdt å investere i carboxytherapybehandlinger håper vi at tvilen er borte nå. Studiene ble utført av store forskningsgrupper, noe som gjør de svært pålitelige. Carboxytherapy er en sikker behandling, og ingen personer i studien opplevde bivirkninger ved injisering av karbondioksid i subkutant og intradermalt vev. Effektene er synlige med det blotte øye og ga stor tilfredshet blant deltakerne.

Seks tekniske aspekter man bør være oppmerksom når man velger riktig maskin til innkjøp i klinikk

Carboxytherapy maskin

1. CO₂-filtrering

Når komponentene på maskinen får slitasje, eksempelvis gasskablene eller –ledningen, kan det komme urenheter inn i utstyret, noe som kan føre til alvorlig inflammasjon dersom dette injiseres under pasientens hud. Det er derfor viktig at karbondioksid-filtreringssystemet er effektivt slik at gassen opprettholder renheten.

2. Luftesystemet

Den vanligste årsaken til postoperative komplikasjoner etter behandling er feil ventilasjon av karbondioksidleveringssystemet. Noen apparater tilbyr automatiske ventilasjonsanlegg som minimerer risikoen for postoperative komplikasjoner.

3. Gassoppvarming

Innebygd gassvarmesystem minimerer smerteopplevelsen for pasienten, og dette påvirker komforten av prosedyren. Noen maskiner tilbyr dobbel oppvarming, og dette gjør det mulig å oppnå gasstemperaturen nesten identisk med pasientens kroppstemperatur. Takket være dette er prosedyren nærmest smertefri, og sammen med de gode effektene av behandlingen vil dette gi fornøyde kunder.

4. Smart carboxytherapy

Smart-teknologi er en av de største fordelene med carboxytherapymaskiner, og er spesielt anbefalt for behandlere som akkurat har begynt å jobbe med prosedyren. Apparatet velger selv de riktige innstillingene ut fra indikasjon, noe som øker komforten og sikkerheten i behandlingen.

5. Medisinsk CO₂

Bare enheter som bruker sertifisert medisinsk karbondioksidgass garanterer en sikker behandling. Når man kjøper enheten må man be om gass- og sylindersertifikater.

6. Regulering av CO₂-flyt

Enhver carboxytherapymaskin må regulere CO₂-flyt. Gassflyt fra 1 til 150 cc / min muliggjør sikker og god utførelse og en effektiv behandling. Gassflyt over 150 cc / min er ikke klinisk testet og kan i verste fall skade pasientens helse.

Cellulitter

Mange kvinner sliter med cellulittproblematikk og synes dette er en vanskelig utfordring å behandle. Etter alternative behandlinger sees ofte en noe forbedret hudstruktur hos pasienten, men etter en stund opplever de at den såkalte appelsinhuden returnerer. I følge Urszula Brumer, ekspert i estetisk medisin og eier av klinikken Medycyna Młodości, er carboxytherapy er god behandling for denne indikasjonen. Cellulittproblematikk er sjelden relatert til fedme alene. Årsaken til cellulitter er ofte problematikk i lymfesystemet, mangelfullt kosthold, hormoner i ubalanse og en usunn livsstil (mye sitting, lite mosjon, røyking, ofte bruk av høye hæler, og tettsittende klær som hindrer sirkulasjon av lymfe i vev). Cellulitter omtales i ulike grader (I-IV), avhengig av stadiet. Vi skiller også mellom ødematøs cellulitt (minst synlig), sirkulasjonscellulitt (endringer i kollagenfibre, kan være harde og smertefulle), og fettcellulitt (assosiert med vektsvingninger). Cellulitter er mulig å behandle i alle stadier, og når tid som helst. Det best egnede tidspunktet for behandlingsstart er likevel vinterstid og tidlig på våren, slik at resultatene vises allerede til sommeren. En av de aller mest effektive behandlingsmetodene er carboxytherapy.

Carboxytherapy mot cellulitter

Ved injeksjon av karbondioksid subkutant og intradermalt stimuleres vevet til å regenerere seg selv, og på denne måten starter en reparasjonsprosess. Giftstoffer elimineres, og oppsamling av dette er ofte årsaken til utvikling av cellulitter. Carboxytherapy bidrar til å redusere ødemer og er inflammasjonsdempende. Etter behandling blir huden glattere og mer spenstig, appelsinhuden reduseres og den naturlige hudfargen kommer tilbake. Behandlingen er helt trygg og har svært få bivirkninger. Under behandlingen blir karbondioksid transportert til lungene og pustes ut via åndedrett. Carboxytherapy forbedrer også blodsirkulajsonen, og stimulerer til produksjon av elastin og kollagen i vevet. Hudens elastisitet, spenst og fargetone forbedres. Denne utjevnende effekten sees også når vi ønsker å eliminere mage postpartum. Huden ved underlivet trekker seg sammen og foldene avtar over tid, noe som fører til en slankere positur.

En ny teknologi innen carboxytherapy

Carboxytherapy var inntil nylig forbundet med ubehag under behandling, mye på grunn av feil temperatur på gassen. Takket være moderne teknologi har dette nå endret seg. Oppvarmet karbondioksid gjør at hudpunkteringen føles mer skånsom, og dette fører til at behandlingen er tilnærmet smertefri. De første resultatene kan sees allerede etter 3-4 behandlinger, og for optimalt resultat anbefales en kur på mellom 6-12 behandlinger (1-2 behandlinger i uken), avhengig av indikasjon. Behandlingen vil gjenopprette hudens fasthet og kan utføres på hele kroppen.

Carboxytherapy kan også brukes til å behandle alternative indikasjoner, som for eksempel forebygging av hårtap (som tilleggsbehandling ved bruk av regenerative celler og stamceller, mesoterapi og PRP), som en hudrevitaliserende behandling (spesielt rundt øyne på grunn av dens antiødematøse effekt), og mot slapp hud og subkutant vev etter fødsel. Behandlingsmetoden med carboxytherapy har fått svært høy popularitet i Tyskland og Polen på grunn av dens gode resultater.

Kombinasjon av PRP og carboxytherapy

Kombinasjonsterapi er et av forskningsmålene innen age management, og den kjente effekten av carboxytherapy kombinert med PRP (platerik plasma) er allerede svært anerkjent. PRP er en av de mest innovative behandlingene som brukes innen estetisk medisin, og prosedyren er skreddersydd for pasienter som ønsker naturlige resultater, så vel som pasienter med ulike allergier mot eksempelvis fyllstoffer i syntetiske preparater. PRP har blitt anerkjent som en av de sikreste behandlingene innen age management, fordi materialet kommer direkte fra pasienten selv.

PRP er et blodderivat uten tilsetningsstoffer, brukt til vevsfornyelse. Det er flere ganger mer trombocytter (blodplater) og vekstfaktorer (proteiner som er ansvarlige for stimulering til regenerasjon og reparasjon i kroppen) enn i samme blodvolum. Trombocytter og vekstfaktorer har aktiv deltakelse i prosessene for å gjenopprette kontinuiteten til vev etter skader, og dermed blir sår raskt overgrodd av nytt vev, og de inflammatoriske prosessene regenererer seg. PRP inneholder mange spesialiserte vekstfaktorer, hvorav noen stimulerer matrisevekst mellom celler, andre induserer vekst av nye blodkar og raskere celledeling, og bidrar til høyere produksjon av kollagen. Dette fører til en rask og effektiv regenerering av celler, vevsstruktur og vaskularitet.

Carboxytherapy i vekst

Carboxytherapy har de siste årene blitt kjent som et av de største gjennombruddene innen kosmetisk medisin. Effekten kan sammenlignes med bruk av botulinumtoksin, da behandlingen er svært god til forebygging av linjer og rynker. Behandlingen har over hele verden blitt en løsning på grunnleggende og avanserte estetiske utfordringer. Bruken av karbondioksid som medisinsk behandling har vært kjent i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Europa siden 1932, og opprinnelig var disse behandlingene dedikert til pasienter med venøs insuffisient og i behandling av ledd. Siden 1990-tallet har carboxytherapy blitt brukt i intradermale injeksjoner for vevsgenerering. Subkutan injeksjon av karbondioksid forårsaker vasodilatasjon og forbedrer dermed blodsirkulasjonen i huden. Denne prosessen fører til økt produksjon av kollagen, forbedrer vannretensjon og eliminerer hevelse. Karbondioksid reagerer med vann og danner karbonsyremolekyler. Disse senker pH-nivået i vevet og øker oksygenfrigjøringen fra hemoglobinmolekyler. Ved denne lave pH-verdien i huden oppfører kollagenfibrene seg på en spesifikk måte som gjør at elastisiteten øker og stivheten i vevsstrukturen mykner. Dette gjør huden mer motstandsdyktig mot mekanisk skade.

Ved å kombinere vekstfaktorer med carboxytherapy er vi i stand til å stimulere huden maksimalt og starte en kaskade av intensive reparasjonsprosesser. Protokollen for kombinasjonen av PRP og carboxytherapy gir gode kliniske resultater i tverrfaglig medisin som gynekologi, dermatologi, fotpleie og estetisk medisin. En relativ ny prosedyre som kombinerer PRP og carboxytherapy har blitt utviklet for gynekologisk behandling. Indikasjoner for denne behandlingen kan være alt fra sårhelingsprosesser (etter keisersnitt eller andre gynekologiske operasjoner), til estetiske utfordringer i kjønnsområdet til kvinner.

PRP og carboxytherapy i kombinasjon blir mer og mer brukt i klinisk dermatologi som behandling av proriasis, alopecia aretata, samt alvorlige arr etter historikk med akne eller skader. Denne kombinasjonen gir også et av de beste resultatene i å revitalisere øyeområdet og huden i nakken.

Kontraindikasjoner og pre-behandlingsråd

Selv om PRP og carboxytherapy blir ansett som en av de sikreste behandlingsmetodene, har den kontraindikasjoner som graviditet, amming, ulike blodsykdommer, kreft, og noen legemiddeltyper innen antikoagulantia. Derfor er det alltid viktig med en god gjennomgang av helseskjema før behandling, for å eliminere kontraindikasjoner. Et annet essensielt poeng er å benytte aseptisk, sterilt og medisinsk utstyr i behandlingen, samt at kvaliteten på karbondioksidgassen er ivaretatt. Ved å følge disse prinsippene vil vi oppnå lojalitet og tilfredshet til pasientene våre.