Medisinsk behandling

Microneedling er en oppstrammende behandling som bedrer hudens elastisitet og tykkelse. I tillegg reduseres store porer, arr, rynker og fine linjer

Metoden har også god effekt på pigmenter og strekk­merker. Du ser resul­tater med en gang, men det ende­lige resul­tatet kommer over tid etter hvert som huden fornyer seg selv. Du vil etter 6 til 10 uker merke at huden er blitt fastere, rynker mindre synlig, porene finere og hudens gene­relle tilstand bedre.

Behand­lingen går ut på at en liten penn med syltynne nåler stikker mikro­hull i huden. Huden opplever hullene som skader og akti­verer sin natur­lige repa­ra­sjons­me­ka­nisme. Dette stimu­lerer til økt produk­sjon av kollagen og elastin. Resul­tatet er en forny­else av huden fra innsiden og ut.

Hva skjer før- under og etter behandlingen?

Aller først utføres en konsul­ta­sjon med hudscan­ning. Du får også veiled­ning, og en behand­lings­plan som fører til forventet resultat.

Deretter påføres bedø­vel­ses­krem for at behand­lingen ikke skal føles ubeha­gelig. Når kremen begynner å fungere renses huden og selve need­lingen starter.

Etter need­lingen påføres et høykon­sen­trert serum på hudens over­flate som nå står åpen for pene­tre­ring. Sammen med en spesial­maske tilpasset ditt hudpro­blem vil huden nå roe seg ned. Etterpå påføres et hyaluron­syre­kon­sen­trat som plumper opp huden og til slutt et solfilter. Behand­lingen er nærmest smertefri, men et svakt ubehag kan merkes der hvor huden er tynnest. Du kan gå tilbake på jobb samme dag, men huden vil føles noe stiv og hudtonen blir litt rød som ved lett solbrenthet. Behand­lingen utføres av kosme­tisk syke­pleier.

Micro­ne­ed­ling kan utføres på hele ansiktet, halsen, utring­ningen og andre områder som trenger et løft. Dess­uten er nåle­hodet så lite at det kommer til over alt, slik at vi også kan jobbe med spesi­fikke rynker både rundt øynene og leppene. Need­lingen kombi­neres ofte med andre hudfor­bed­rende behand­linger alt etter hvilket hudpro­blem du har.